Vi leder vägen mot hållbar samhällsbyggnad och förändring

Från Idé

Utveckla din idé med vår expertis inom hållbarhet och samhällsbyggnadsfrågor. Vi hjälper dig att forma din idé utifrån hållbarhetsmål och samhällsbehov genom bland annat utreda i tidiga skeden markförhållandena för att se vilka förutsättningar som finns för en hållbar exploatering.

Till Plan

Skapa en konkret och genomförbar plan som integrerar hållbarhetsaspekter och tar hänsyn till samhällsbyggnadsfrågor. Vi tar med ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer för att skapa en holistisk plan som inkluderar bland annat detaljplanering och skissarbete.

Till Genomförande

Genomför planen och förverkliga samhällsbyggnadsprojektet. Vi stödjer dig under genomförandet med vårt team av specialister och samarbetar med relevanta intressenter för att säkerställa framgång med implementering och projektering av er idé.

Expertis och Utbildning för Framtiden

Vi strävar efter att främja hållbarhet genom att erbjuda inte bara konsulttjänster utan även utbildning och forskning som en väg till framgångsrik samhällsutveckling. Med vårt helhetsperspektiv, där konsulttjänster, utbildning och forskning samverkar, erbjuder vi en komplett lösning för hållbar samhällsplanering. Våra skräddarsydda utbildningsprogram och workshops stärker kunskapen och kompetensen inom hållbar samhällsplanering, med fokus på att integrera hållbarhetsaspekter i planer och projekt. Vi är även engagerade i forskning för att utveckla innovativa lösningar och hålla oss uppdaterade med de senaste insikterna och verktygen.

Om oss

Om Zelmerlöw Consulting

Välkommen till Zelmerlöw Consulting – din strategiska partner för att skapa en hållbar framtid. Vi är experter inom samhällsbyggnad och erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer. Med vår specialisering inom samhällsutveckling vägleder vi företag och organisationer genom detaljplanering, projektledning och platsanalyser. Vår kombinerade kunskap inom hållbarhet och samhällsbyggnad skapar holistiska lösningar som främjar hållbar utveckling. Låt oss inspirera dig att ta nästa steg mot en framgångsrik samhällsbyggnad. Besök vår ”Om oss”-sida och upptäck mer om Zelmerlöw Consulting.

Behöver du hjälp med ditt nästa byggprojekt mot en hållbar framtid?

Vi hjälper dig när du behöver hjälp. Oavsett om du är i tidigt skede eller längre in i processen. Kontakta oss genom formuläret eller via e-post för vidare information.

0708 - 34 56 22